METEM

 

 
 


1988. augusztus 28-án a Központi Szeminárium épületében megalakult a METEM, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, amely Torontóban is be van jegyezve „Society for an Encyclopedia of Hungarian Church History” néven.1 Alapítója, Horváth Tibor SJ2 szándéka szerint egy készülő egyházi enciklopédia szócikkeit közölte volna,3 de menet közben egyháztörténeti munkaközösséggé alakult át. Folyóirata a „Magyar Egyháztörténeti Vázlatok”, „Essays in Church History in Hungary”, már 21. évfolyamában tart,4 a METEM-könyvek monográfia sorozat, amelyet Zombori István és Várszegi Asztrik szerkeszt, jelenleg a 70. kötetnél,5 ezek közül több idegen nyelven jelent meg,6 több pedig kétnyelvű.7 A folyóirat hasábjain Zvara Edina rendszeresen ismerteti az egyháztörténeti vonatkozású kiadványokat. A METEM, amelyet Magyarországon a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH) működtet, ezen kívül más sorozatokat is gondoz.8


1 Somorjai Ádám – Uzsoki András, A METEM megalakulásának története és tevékenysége 1988–1989-ben, in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (MEV) 1 (1989), 279–322. Itt megtalálhatók a hozzászólások, javaslatok az egyháztörténeti kutatás feladatai számára. A felszólalók névsorban: Barna Gábor, Eördögh István, Érszegi Géza, Hervay Ferenc, Hölvényi György, Kállay István, Kükedi József, Lénárd Ödön, Molnár Antal, Prokopp Mária, Rosdy Pál, Tilly Károly, Török István, Török József, Udvardy József, Vanyó Tihamér, Váralljai Csocsán Jenő, R. Várkonyi Ágnes.

2 Vö. Miklósházy Attila, P. Horváth Tibor, SJ (1927–2008), in: MEV 20 (2008/1–2) 6–7.

3 Horváth Tibor, METEM kutatás, plébániatörténet, in: MEV 5 (1993/3–4), 125–198. Angolul: Religions, Churches in Modern Hungary and METEM Research, in: Hungarian Studies 10 (1995/1) 131–137. Interneten: http://epa.oszk.hu/01400/01462/00016/pdf/131-137.pdf (2010. december 19.)

4 1994–2006 között REGNUM alcímmel. Repertóriumát lásd újabban: Saliga Irén, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, Regnum 1–20 (1989–2008) Repertórium, in: MEV 21 (2009/1–4) 5–104.

5 A számozott sorozaton kívül is több tucat számozatlan monográfia jelent meg. Lásd: www.heh.hu.

6 Gyula József Orbán, Friedensbewegung katholischer Priester in Ungarn, 1950–1956, Budapest, 1996; Mille anni di storia dell'arciabbazia di Pannonhalma, szerk.: József Pál e Ádám Somorjai, Roma–Pannonhalma 1997. (a Római Magyar Akadémiával közös kiadvány); Lapo Lombardi, La Santa Sede e i cattolici dell'Europa Orientale agli arbori della guerra fredda, Roma – Budapest 1997; Lorenz Weinrich, Hungarici monasterii ordinis Sancti Pauli primi, Roma–Budapest 1999; Kund Miklós Regényi, Die ungarischen Konvente der oberdeutschen Karmelitenprovinz im Mittelalter, Budapest–Heidelberg, 2001;Le relazioni diplomatiche tra l’Ungheria e la Santa Sede 1920–2000, Szerk. Zombori István, Budapest 2001; György István Tóth, Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania I–IV, Roma–Budapest 2003. 839. p. (757–1596 – a Római Magyar Akadémiával közös kiadvány); Budapest, 2004; Cevins, M.-M. de, L'église dans les villes Hongroises, Budapest–Paris–Szeged 2003; Leslie László, Church and State in Hungary (1919–1945). AA. VV., Fight againts the Turk in Central-Europe, Budapest 2004; Antal Molnár, Le Saint-Siége, Raguse et Les Missions Catholiques, Rome–Budapest 2007; István Szilágyi, Die Mittelalterliche Kalvarie von Schemnitz, Budapest 2007; Uő., Banskoštiavnická Kalvária a jej zobrazenia, Budapest 2007; “His Eminence Files” American Embassy, Budapest. From Embassy Archives, 15 (1971) – Mindszenty Bíboros az Amerikai Nagykövetségen. Követségi Levéltár, 15 (1971), Szerk. Adam Somorjai, Budapest 2008; Zsolt Hunyadi, The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungaryc. 1150–1387, Budapest, 2010.

7 Így pl. Piotr Stefaniak, Árpád-házi Boldog Konstantia OP (1238–1301) magyar királylány és halicsi hercegnő, h. n. 2000, egyben lengyel nyelven is, továbbá: Somorjai Ádám OSB, Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, II. Documenta 1956–1963. – Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József  kapcsolattartása, II. Tanulmányok és szövegközlések, Budapest 2009; Uő., Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/1. Documenta 1963–1966. – Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/1. Tanulmányok és szövegközlések, Budapest 2010.

8 Így az egyes nemzetek katolikus egyházainak történetét feldolgozó Ecclesia Sancta sorozatot, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága ad ki (1991–2005 között kilenc kötet), továbbá az Egyházlátogatási jegyzőkönyvek sorozatot, amelyben a kilencvenes évek során kilenc kötet jelent meg.

 

 

 
 

 

adam@ahogylehet.info