MŰVEK

:: Fontosabb önálló művek
:: Bibliográfiák
:: Újabb tanulmányok


 
 

Újabb tanulmányok

 

 • Békés Gellért OSB, a nyugati magyar bencések elöljárója, in: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. Tanulmányok Adriányi Gábor 80.
  születésnapjára, Szerk. Klestenitz Tibor és Zombori István, Budapest 2015. 373-386.

 • Békés Gellért OSB emlékeiből. Száz éve született Békés Gellért bencés atya, a Sapientia Főiskola egyik szellemi atyja, in: Sapientiana 7 (2014/2) 111-121.

 • Alcuni equivoci nella valutazione dell' “Ostpolitik” vaticana nella recente storiografia ungherese – in: La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche, Szerk.  Fejérdy András (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia 2.), Viella, Istituto Balassi–Accademia d’Ungheria in Roma, 2013. 125–138.

 • Hazug vatikáni „Ostpolitik”? Adriányi Gábor, a tények és Mindszenty bíboros emlékiratai, in: MEV 24 (2012/1–2) 121–131. – interneten: www.heh.hu
 • Vecsey József, Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára. Összeállította: Dr. Perger Gyula Martinus Kiadó, Szombathely 2012. 331 l. in: MEV 24 (2012/3–4) 218–222. – interneten: www.heh.hu
 • Mindszenty bíboros hercegprímás levelei Johnson elnökhöz, 1964–1968, in: Magyar Szemle, Új Folyam XXI (2012/5–6) 88–95. 97.
 • Il pensiero del cardinale Giuseppe Mindszenty circa il suo ruolo costituzionale e politico, in: Rivista Studi Ungheresi (Roma), XXVI, N.S. 11 (2012) 69–95.
 • Mindszenty bíboros felfogása a prímás alkotmányos szerepköréről, közjogi, politikai szerepvállalásáról vallott felfogása, in: MEV 22 (2011/1–2) 103–122.
 • Az amerikai Mindszenty-dokumentáció hazai kutatástörténetéhez, in: Heggyel az ég egybemosódik. Ünnepi kötet Korzenszky Richárd 70. születésnapjára, Tihany 2011. 592–611.
 • Somorjai Á., Miért hagyta el Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetséget? in: Magyar Szemle, Új Folyam XX. 2011/7–8. 46–58.
 • Somorjai Á., A vádlott megszólal. A Mindszenty-kutatás jelenlegi helyzetéről, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21 (2010/3–4) 207–209. - www.heh.hu
 • Somorjai Á., Mindszenty-levelek a bostoni Kennedy-Könyvtárban, in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21 (2010/3–4) 201–205. - www.heh.hu
 • Somorjai Á., Régi és új a Mindszenty-kutatásban. Zágon József ismeretlen levele Mindszenty Józsefhez, Vigilia 75 (2010/7) 548–551.
 • Somorjai Á., I papi e il cardinale. Nuove fonti alla ricostruzione dell'autocomprensione del cardinale Giuseppe Mindszenty, 1956–1974, in: Rivista Studi Ungheresi (Roma), XXIV, N.S. 9 (2010) 123–148.
 • Somorjai Á., Szent István hierarchiájának védelmében. Mindszenty bíboros 1960-ban kelt levele Burgenland ügyében, http://www.regnumportal.hu/node/495 (2010. ápr. 13.)
 • Somorjai Á.–Zinner Tibor, Washingtonból jelentjük. A budapesti amerikai nagykövetség Mindszenty bíboros tevékenységére vonatkozó, 1971-ben keletkezett iratai, in: Századok 144 (2010/1) 143–196.
 • Somorjai Á., Mindszenty József vagy Hamvas Endre? A vatikáni diplomácia, a budapesti rezsim és a Püspöki Kar: kiútkeresés 1963 tavaszán, in: Vigilia 74 (2009/6) 469–474. Olasz változatát lásd itt.
 • Somorjai Á., A II. Vatikáni Zsinat meghirdetése és a magyarországi főpásztorok. Mindszenty József és Shvoy Lajos esete, in: Sapientiana 2 (2009/2) 61–69.
 • Somorjai Á., „Én vagyok Magyarország egyedüli alkotmányos képviselője”. Mindszenty bíboros el nem küldött levele VI. Pál pápának 1974 tavaszán, http://regnumportal.hu/node/448 (2009. okt. 29.)
 • Somorjai Á., Egy hónap Mindszenty bíborosnak az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén való tartózkodásából, a követségi dokumentumok tükrében: 1971. július hava, in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 20 (2008/1–2) 167–194. - www.heh.hu
 • Somorjai Ádám, Mindszenty József és az esztergomi érseki szék üressé nyilvánításának dátuma. Egy szakirodalmi adat pontosítása: nem 1973. december 18., hanem 1974. február 5., in: Magyar Sion Új folyam I. / XLIII. (2007/1) 99–115. - http://epa.oszk.hu/01300/01397/00001/pdf/2007_1_099-109.pdf

  Sacra Corona

 • Somorjai Ádám, A koronaküldés motívuma. Egy magyar állampolgár eszmélődése, in: Válaszúton. Pogányság – Kereszténység. Kelet-Nyugat. Konferencia a X–XI. század kérdéseiről, Veszprém 2000. május 8–10. MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Veszprém 2000. 75–82.

 • Somorjai Á., Il caso della corona ungherese con il Papa Silvestro II. Alle origini di un mito nazionale, in: Doctissima Virgo. La sapienza di Gerberto, scienzato e Papa, szerk. Costantino Sigismondi (Scienza e Fede - Saggi, 13) Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Róma 2009. 33–46. 

  A kötetet forgalmazza: abebooks.com és amazon.com
 

 

adam@ahogylehet.info