• "Ahogy lehet"

 • Pannonhalmi Főapátság, 9900 Pannonhalma, Vár 1
 • p.adam@osb.hu

Ajánlott könyvek


 • Holló László, Európai Unió - értékközösség. Az európai integráció katolikus társadalometikai vonatkozásai, 
  Erkölcsteológiai Füzetek 6.
  Róma 2006.
  >> recenzió a Vatikáni Rádióban (realplayer, 600Kb)

  Holló László a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Római Katolikus Teológiai Karának adjunktusa, szociáletikából doktorált az innsbrucki egyetemen. A Gyulafehérvári Főegyházmegye papjává 1993 augusztusában szentelték. Már Innsbruckban is az egyházak (különösen a Katolikus Egyház) nemzetek fölötti szerepére irányítja a figyelmet, a kisebbségek szempontjából, Dél-Tirolban és Erdélyben. Jelen tanulmányában az egész Európai Unióra tágítja a horizontot. Előbb ismerteti az európai egységtörekvések folyamatát és röviden, tételesen felsorolja annak intézményrendszerét, majd — ökumenikus összefüggésben —elemzi a Katolikus Egyház és Európa kapcsolatát, különös tekintettel a katolikus társadalomerkölcs szempontjából való kiértékelésre. A magyarországi olvasónak lehet, hogy újonnan hat a Szerző horizontja, mert hazája Románia (azon belül is Erdély), és annak szempontjából elemzi az európai folyamatokat, lévén, hogy nemsokára Románia is tagja lehet az Európai Uniónak.
  Mivel hazánkban az európai folyamatok és azok egyházi értékelése jobbára mindmáig újdonság erejével hatnak, úgy gondoljuk, hogy ez a tanulmány igen aktuális és ajánlható a téma iránt érdeklődők számára. Előbb-utóbb —de jobb nekünk is, ha mielőbb —meg kell ismerkednünk ezzel az új erőtérrel, amely egyre jobban átalakítja hétköznapjainkat. Már csak azért is, mert 85–87 év után —igaz sajátos formában és keretek között —mégiscsak újra együvé tartozunk Erdély, Felvidék és a Trianon utáni Magyarország társadalmai
  F. ára: 1800,- Ft
  Megrendelhető:
  Szent István Társulat
  Budapest
   
 • CHURCH AND STATE IN HUNGARY
  1919 - 1945
  by Leslie László
  Budapest, 2004

  METEM-Books 47.
  Kiadó - Publisher
  MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA
  MUNKAKÖZÖSSÉG (METEM)
  Pannonhalma - Budapest

  Megrendelhető:
  Szent István Társulat
  Budapest
   
 • László T. László 
  EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON
  1919-1945 

  Szent István Társulat,
  az Apostoli Szentszék Könyvkiadója
  Budapest 2005

  László T. László Kőszegen született 1925-ben. A háború után 1946-ban Ausztriába, majd 1950-ben az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. Európai és amerikai egyetemeken tanult, majd 1973-ban a Columbia Egyetemen doktorált. Harminc éven át tanított politológiát, míg 1990-ben a montreali Concordia Egyetem kiérdemesült tanáraként nyugdíjba vonult. 1991-ben római katolikus pappá szentelték, s azóta egyházi szolgálatban dolgozik az ottawai főegyházmegyében.
  A jelen kötetben László professzor megkísérli bemutatni az egyház és állam közti kapcsolatokat a Horthy-korszak (1919-1945) Magyarországán, hasonló fejlődési fokon lévő társadalmaknak mintegy esettanulmányaként. Szerinte a magyar egyházak vezetői konzervatív felfogású támaszai voltak a fennálló társadalmi rendnek, de ugyanakkor nem akadályozták meg, sőt segítették egyházaikon belül egyes erőteljes szociális mozgalmak és szervezetek keletkezését és fejlődését, melyek gyökeres politikai és társadalmi változásokért küzdöttek, beleértve az átfogó földreformot is. 
  Kiemelkedő fejezetei tanulmányának azok, ahol az egyházak szerepét tárgyalja a náci és kommunista ideológiák elleni nemzeti ellenállás, az ún. “szellemi honvédelem” küzdelmes idején, valamint ahol bemutatja döntő szerepüket abban, hogy tízezrek menekültek meg Hitler haláltáboraitól. Erről ritkán történik említés, sőt az egyházakat nemegyszer passzivitással, ha nem éppen bűnrészességgel vádolják az embertelenségekkel szembeni viselkedésükben. Főtisztelendő László professzor, ottawai magyar lelkész itt megkísérel fényt deríteni az igazságra.

  (NB. László T. László angol nyelvű írásai, beleértve ennek a könyvnek eredeti angol kiadását, Leslie Laszlo néven jelentek meg.)

  Megrendelhető:
  Szent István Társulat
  Budapest

   
 •  
  Bohdan Cywinski
  Tűzpróba
  Egyház, társadalom és állam Kelet-Közép-Európában, II.
  1945-1958

  1945 után térségünkben az ateista kommunizmus terrorja rendezkedett be. A kortársak még nem tudták: hosszabb távra. Az Annus Mirabilis esztendeje, 1989 távoli időpontja még nem sejlett föl. 
  Átmenetileg demokráciaként indult, legalábbis az utólag visegrádi országoknak nevezett térségünkben. Ha ezt az összehasonlító tanulmányt olvassuk, azt kell mondjuk, nagyobb volt a szerencsénk, mert a többi szomszédos országban a terror már a fronttal együtt érkezett. 
  Nem tárgyalta még magyar nyelven összefoglaló tanulmány a kelet-közép-európai népek összehasonlító egyháztörténetét. Erre tesz kísérletet Bohdan Cywinski. Segít abban, hogy kitekintsünk a szukös nemzeti határok mögé. A tágasabb keretek között tájékozódásunk is hatékonyabb. Saját félmúltunk ilymódon nagyobb összefüggésben kapja meg rendszertani helyét.
  Amikor e második, és a jelek szerint utolsó kötetet letesszük az asztalra, abban a reményben tesszük, hogy hasznos olvasmányt adunk mindazoknak, akik jószándékkal és érdeklődéssel fordulnak egy elhallgatott és alig kutatott témakör iránt: a Katolikus Egyház története Kelet-Közép-Európában, 1945 és 1958 között. Nem csupán Wyszynski és Mindszenty bíboros prímások országainak egyháztörténetével ismerkedhetünk meg, hanem Beran, Boldog Stepinac, Szlipij és Márton Áron országaival is, mindig a katolikus vonatkozásokkal. Ezen kívül, mint az első kötetben is, eléggé részletesen, foglalkozunk a római központ elhanyagolhatatlan szerepével is. A záró fejezet pedig kísérletet tesz a párhuzamos egyháztörténetek kiértékelésére. 
  1900,- Ft

  Megrendelhető
  A Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 
  új címén:

  H-6701 Szeged Pf. 245, 
  Tel/fax (62) 426 043
  e-mail: heh@axelero.hu