• "Ahogy lehet"

 • Pannonhalmi Főapátság, 9900 Pannonhalma, Vár 1
 • p.adam@osb.hu

Újabb tanulmányok

2000–2015

A folytatást lásd a következő három tematikai egységben

Mindszenty József bíboros hercegprímásról
Egyháztörténeti témákban
Rendtörténeti témákban

 

 • Békés Gellért OSB, a nyugati magyar bencések elöljárója, in: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. Tanulmányok Adriányi Gábor 80.
  születésnapjára, Szerk. Klestenitz Tibor és Zombori István, Budapest 2015. 373-386.
 • Békés Gellért OSB emlékeiből. Száz éve született Békés Gellért bencés atya, a Sapientia Főiskola egyik szellemi atyja, in: Sapientiana 7 (2014/2) 111-121.
 • Alcuni equivoci nella valutazione dell' “Ostpolitik” vaticana nella recente storiografia ungherese – in: La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche, Szerk.  Fejérdy András (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia 2.), Viella, Istituto Balassi–Accademia d’Ungheria in Roma, 2013. 125–138.
 • Hazug vatikáni „Ostpolitik”? Adriányi Gábor, a tények és Mindszenty bíboros emlékiratai, in: MEV 24 (2012/1–2) 121–131. – interneten: www.heh.hu
 • Vecsey József, Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára. Összeállította: Dr. Perger Gyula Martinus Kiadó, Szombathely 2012. 331 l. in: MEV 24 (2012/3–4) 218–222. – interneten: www.heh.hu
 • Mindszenty bíboros hercegprímás levelei Johnson elnökhöz, 1964–1968, in: Magyar Szemle, Új Folyam XXI (2012/5–6) 88–95. 97.
 • Il pensiero del cardinale Giuseppe Mindszenty circa il suo ruolo costituzionale e politico, in: Rivista Studi Ungheresi (Roma), XXVI, N.S. 11 (2012) 69–95.
 • Mindszenty bíboros felfogása a prímás alkotmányos szerepköréről, közjogi, politikai szerepvállalásáról vallott felfogása, in: MEV 22 (2011/1–2) 103–122.
 • Az amerikai Mindszenty-dokumentáció hazai kutatástörténetéhez, in: Heggyel az ég egybemosódik. Ünnepi kötet Korzenszky Richárd 70. születésnapjára, Tihany 2011. 592–611.
 • Miért hagyta el Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetséget? in: Magyar Szemle, Új Folyam XX. 2011/7–8. 46–58.
 • Somorjai Á.–Zinner T, Mindszenty bíboros hercegprímás levelei Kennedy elnökhöz, 1960–1963, http://www.regnumportal.hu/regnum2/node/393 (2011. febr. 7.)
 • A vádlott megszólal. A Mindszenty-kutatás jelenlegi helyzetéről, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21 (2010/3–4) 207–209. - www.heh.hu
 • Mindszenty-levelek a bostoni Kennedy-Könyvtárban, in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21 (2010/3–4) 201–205. - www.heh.hu
 • Régi és új a Mindszenty-kutatásban. Zágon József ismeretlen levele Mindszenty Józsefhez, Vigilia 75 (2010/7) 548–551.  
 • I papi e il cardinale. Nuove fonti alla ricostruzione dell'autocomprensione del cardinale Giuseppe Mindszenty, 1956–1974, in: Rivista Studi Ungheresi (Roma), XXIV, N.S. 9 (2010) 123–148.
 • Pax et iustitia osculabuntur? Mindszenty bíboros és az igazságosság Kelet-Közép-Európában, in: Magyar Szemle Új Folyam XIX (2010/3–4) 176–183. - http://www.magyarszemle.hu/cikk/pax_et_iustitia_oculabuntur
 • Szent István hierarchiájának védelmében. Mindszenty bíboros 1960-ban kelt levele Burgenland ügyében, www.regnumportal.hu/regnum2/node/438 (2010. ápr. 13.)
 • Somorjai Á.–Zinner Tibor, Washingtonból jelentjük. A budapesti amerikai nagykövetség Mindszenty bíboros tevékenységére vonatkozó, 1971-ben keletkezett iratai, in: Századok 144 (2010/1) 143–196.
 • Mindszenty József vagy Hamvas Endre? A vatikáni diplomácia, a budapesti rezsim és a Püspöki Kar: kiútkeresés 1963 tavaszán, in: Vigilia 74 (2009/6) 469–474. Olasz változatát lásd itt.
 • A gyűrű, a mellkereszt és a mantello átadása. Mindszenty bíboros emlékiratainak értelmezéséhez, in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21 (2009/1–4) 303–319. - www.heh.hu
 • A II. Vatikáni Zsinat meghirdetése és a magyarországi főpásztorok. Mindszenty József és Shvoy Lajos esete, in: Sapientiana 2 (2009/2) 61–69.
 • „Én vagyok Magyarország egyedüli alkotmányos képviselője”. Mindszenty bíboros el nem küldött levele VI. Pál pápának 1974 tavaszán,http://regnumportal.hu/regnum2/node/469 (2009. okt. 29.)
 • Mindszenty bíboros és a Regnum Marianum templom újraépítése, http://www.regnumportal.hu/regnum2/node/469 (2009. okt. 6.)
 • Mindszenty hercegprímás fellebbezése a Nemzetgyűléshez. A Mindszenty-kutatás Achilles-sarka? in: Magyar Szemle, Új Folyam XVII (2009/7–8) 176–183.  - http://www.magyarszemle.hu/szerzo/somorjai_adam
 • Politikai és lelkipásztori szempontok az egyházkormányzatban. VI. Pál pápa és Mindszenty József esete, in:Vigilia 73 (2008/11) 823–830. 
 • Egy hónap Mindszenty bíborosnak az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén való tartózkodásából, a követségi dokumentumok tükrében: 1971. július hava, in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 20 (2008/1–2) 167–194. - www.heh.hu
 • Mindszenty forró nyara, in: Bencés Hírlevél, 2008. ősz, 15. - http://www.bences.hu/hu/kiadvanyok/hirlevel  HL08-3.pdf 
 • Amerikai levéltári források Mindszenty József bíboros prímásról, esztergomi érsekről. Publikált források, 1956–1967, in: MEV 19 (2007/3–4) 175–221. - www.heh.hu
 • Az igazság szabaddá tesz titeket”. Adriányi Gábor Ostpolitik-monográfiája kapcsán, in: MEV 19 (2007/1–2) 219–224. - www.heh.hu
 • Egy elfeledett Mindszenty-Zágon Pro Memoria, in: Vigilia 72 (2007/9) 711–713. 
 • Mindszenty József és az esztergomi érseki szék üressé nyilvánításának dátuma. Egy szakirodalmi adat pontosítása: nem 1973. december 18., hanem 1974. február 5., in: Magyar Sion Új folyam I. / XLIII. (2007/1) 99–115. - http://epa.oszk.hu/01300/01397/00001/pdf/2007_1_099-109.pdf
   

  Sacra Corona

 • A koronaküldés motívuma. Egy magyar állampolgár eszmélődése, in: Válaszúton. Pogányság – Kereszténység. Kelet-Nyugat. Konferencia a X–XI. század kérdéseiről, Veszprém 2000. május 8–10. MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Veszprém 2000. 75–82.
 • Il caso della corona ungherese con il Papa Silvestro II. Alle origini di un mito nazionale, in: Doctissima Virgo. La sapienza di Gerberto, scienzato e Papa, szerk. Costantino Sigismondi (Scienza e Fede - Saggi, 13) Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Róma 2009. 33–46.  A kötetet forgalmazza: abebooks.com és amazon.com