• "Ahogy lehet"

 • Pannonhalmi Főapátság, 9900 Pannonhalma, Vár 1
 • p.adam@osb.hu

Rendtörténeti témákban

 • Polgár Vilmos OSB működése Nyugaton, 1957. május 18.–1974. június 10. „Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején”, in: Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején III. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában 2018. április 13-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata. Szerk. Dénesi Tamás és Boros Zoltán (Studia ex Archivo Sancti Martini edita III.), Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Pannonhalma 2018. 145–183. (német rezümé)
 • A Szláv Bencés Kongregáció rövid története, in: Collectanea S. Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője V., 2017. 153–168.
 • Jordán Emil OSB, A  naplófüzetekből kigépelt lényeges részek, 1942. január 30.–1944. december 31, Bevezetés és sajtó alá rendezés, in: Collectanea S. Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője V., 2017. 267–335.
 • Kruesz Krizosztom önéletrajza, in: Sólymos Szilveszter OSB, Kruesz Krizosztom (1865–1885), 2. kiadás – Kruesz Krizosztom önéletrajza. Sajtó alá rendezés. METEM Budapest 2018. 499 lap.
 • Újabb iratok a Komáromi (Komárnói) Bencés Rendház helyzetére, 1919–1938, in: MEV 2017.
 • Bencés szerzetesség, in: MEV 26 (2014/1–4) 141–143.
 • Rimely Mihály pannonhalmi főapát az első pannonhalmi főapátról. Részlet „A szentmártoni főapátok időszaka és sorozat a legújabb ideig c. kéziratból. Bevezetés és sajtó alá rendezés, in: MEV 26 (2014/1–4) 144–163.
 • Hets Aurélián OSB naplója, 1939–1942, Bevezetés és sajtó alá rendezés, in: MEV 26 (2014/1–4) 164–250.
 • Recenzió: Isten házában, közöttségben. Bencés monostor ezer éve Bakonybélben. Szerk. Vásárhelyi Anzelm, Bakonybél 2013, in: MEV 26 (2014/1–4) 379–380.
 • A Komáromi Bencés Monostor önállósítására való törekvések 1945 után és a monostor feloszlatása, in: Collectanea S. Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője IV., 2016. 163–175.
 • A bencés birtokok nemzetközi jogi helyzete a Dunától északra fekvő területeken, 1919–1939. in: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Szerk. Somorjai Ádám OSB és Zombori István, Budapest 2016. 109–123.
 • Somorjai Ádám – Bernard Sawicki: Inculturazione e storiografia benedettina nell’Europa centro-orientale, in: San Benedetto e l'Europa nel 50° Anniversario della Pacis Nuntius (1964–2014). Materiali per un percorso storiografico, Szerk. Pierantonio Piatti e Renata Salvarani, LEV, Città del Vaticano 2015. 185–199.
 • Archabbot Chrysostom Kelemen in the West, in: American Benedictine Review 66 (2015/2) 164–170.
 • Rimely Mihály pannonhalmi főapát az első pannonhalmi főapátról. Részlet „A szentmártoni főapátok időszaka és sorozat a legújabb ideig c. kéziratból. Bevezetés és sajtó alá rendezés, in: MEV 26 (2014/1–4) 144–163. – www.heh.hu
  Klny Rimely Tolnai Mátérol MEV 2014_1-4.
 • Recenzió: A Bencés Konföderáció. Bencés Rendtörténet sorozat 1. kötete. Pannonhalma 2009, in: MEV 26 (2014/1–4) 382–383. – www.heh.hu
 • Hets Aurélián OSB naplója, 1939–1942, Bevezetés és sajtó alá rendezés, in: MEV 26 (2014/1–4) 164–250. – www.heh.hu
  Klny Hets Aurelian 1939-42 MEV 2014_1-4
 • Békés Gellért OSB, a nyugati magyar bencések elöljárója, in: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. Tanulmányok Adriányi Gábor 80.
  születésnapjára, Szerk. Klestenitz Tibor és Zombori István, Budapest 2015. 373-386.
 • Békés Gellért OSB emlékeiből. Száz éve született Békés Gellért bencés atya, a Sapientia Főiskola egyik szellemi atyja, in: Sapientiana 7 (2014/2) 111-121.