• "Ahogy lehet"

 • Pannonhalmi Főapátság, 9900 Pannonhalma, Vár 1
 • p.adam@osb.hu

Mindszenty József bíboros hercegprímásról

 • König és Mindszenty bíboros kapcsolattartásának kutatástörténetéhez. Mindszenty bíboros ismeretlen gratuláló levele König bíboroshoz, in: LABORATOR ASSIDUUS. A 70 éves Zombori István köszöntése, Budapest 2019. 415–426.
 • Martirio e santità nel caso del Cardinale Mindszenty, in: Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia, 1945-1965. Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965, szerk. Emilia Hrabovec – Giuliano Brugnotto – Peter Jurcaga, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana (Pontificio Comitato di Scienze Storiche = Atti e Documenti, 49), 2018. 199–216.
 • Mucenictvo a Svatost v prípade Kardinála Mindszentyho, in: Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia, 1945-1965. Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965, szerk. Emilia Hrabovec – Giuliano Brugnotto – Peter Jurcaga, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana (Pontificio Comitato di Scienze Storiche = Atti e Documenti, 49), 2018. 407–423.
 • Magyar vonatkozások Agostino Casaroli levéltári magángyűjteményében 1362–1995: in: Zinner 70. Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában, szerk. Fodor Veronika – Gecsényi Patrícia – Hollósi Gábor – Kiss Dávid – Ráczné Baán Krisztina – Rácz János, Magyar Napló, Budapest 2018. 345–353.
 • Deák András Miklós – Somorjai Ádám OSB, Két amerikai diplomáciai dokumentum az idősödő Mindszenty bíboros esetében várható és életveszéllyel fenyegető helyzetek kezeléséről. 1964 és 1968, in: archivNET 18. évf. 2018. 5. szám. Megjelent 2018. december 18. http://archivnet.hu/ket-amerikai-diplomaciai-dokumentum-az-idosodo-mindszenty-biboros-eseteben-varhato-es-eletveszellyel
 • Rec. Törésvonalak a Mindszenty-tisztelők érvelési rendszerében. A manicheizmus veszélye Mindszenty bíboros hagiográfusainak írásaiban, in: MEV 28 (2016/1–4) 239–241.
 • Mindszenty József és a brit diplomácia jelentései, II. rész. Újabb iratok 1945 október–decemberéből, in: MEV 26 (2014/1–4) 297–317.
 • Mindszenty József és a brit diplomácia. 1945. szeptember 13. és 18., in: VERITAS Évkönyv 2015. 209–226.
 • Mindszenty-levelek a kaliforniai Yorba Lindában, a Nixon-Könyvtárban, in: MEV 27 (2015/3–4) 83–99.
 • Mindszenty-levelek Kansasban, az Eisenhower-Könyvtárban, in: MEV 27 (2015/1–2) 115–120.
 • Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában 1962–1995 (METEM Könyvek 91), Budapest 2018. 136 lap.
 • Duty Log. Cardinal Mindszenty in the American Legation at Budapest 1956–71Az ügyeletes tiszt kézikönyve. Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetségen. (The Cardinal Joseph Mindszenty Papers, Subsidia 2.), Ed. by Adam Somorjai, Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Pannonhalma, 2018. 212 lap.
 • Recenzió: Törésvonalak a Mindszenty-tisztelők érvelési rendszerében. Török Csaba, Prímás album, Magyarországi Mindszenty Alapítvány, Budapest 2016. 167 lap. Török Csaba, A szent életű bíboros, Új Ember Kiadó, Budapest 2016. 295 lap. Studia Theologica Transylvanensia, 20 (2017/1) 157–164.
 • Újabb Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában 1962–1995Nuove fonti per la Causa Mindszenty nelle carte Casaroli (METEM Könyvek 88), Budapest 2017. 147 lap.
 • Mindszenty bíboros 1956. november 4. után, in: Rubicon. Történelmi Magazin, XXVIII. évf. 305. sz. 2017. 26–32.
 • Somorjai Á. OSB – Zinner T., Correspondence of Cardinal Mindszenty with the Holy See from the American Legation in Budapest, 1956–71. St. Ottilien 2017. 770 lap.
 • Il cardinale József Mindszenty: santo o semplicemente eroe nazionale?, in: Testimoni della fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista a cura di Jan Mikrut, Gabrielli Verona 2017. 1243 p. 1073–1086.
 • Somorjai Á. OSB – Zinner T., A Szabadság térről Washingtonon át a Vatikánba – és vissza. Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek követségi levelezése az Apostoli Szentszékkel, 1956–1971 (VERITAS Könyvek 4.), Magyar Napló Kiadó, Budapest 2016. 766 lap.
 • Mindszenty-levelek a kaliforniai Yorba Lindában, a Nixon-Könyvtárban, in: MEV 27 (2015/3–4) 83–99. Mindszenty-levelek Kansasban, az Eisenhower-Könyvtárban, in: MEV 27 (2015/1–2) 115–120.
 • Mindszenty József és a brit diplomácia. 1945. szeptember 13. és 18., in: VERITAS Évkönyv 2015. 209–226. 
 • Mindszenty József és a brit diplomácia jelentései, II. rész. Újabb iratok 1945 október–decemberéből, in: MEV 26 (2014/1–4) 297–317. – www.heh.huKlny Somorjai Brit dipl-2 MEV 2014_1-4
 • L’Ostpolitik vaticana e l'archivio Casaroli secondo Lavopa, in: RHE 110. 2015. 1–2. 273–287. Rec. Marco Lavopa, La diplomazia dei “piccoli passi”. L’Ostpolitik vaticana di Mons. Agostino Casaroli (Collana Extravagantes 24), Ginevra Bentivoglio EditoriA, Róma 2013. 557 lap.
 • Vecsey József, Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára. Összeállította: Dr. Perger Gyula Martinus Kiadó, Szombathely 2012. 331 l. in: MEV 24 (2012/3–4) 218–222. – interneten: www.heh.hu
 • Mindszenty bíboros hercegprímás levelei Johnson elnökhöz, 1964–1968, in: Magyar Szemle, Új Folyam XXI (2012/5–6) 88–95. 97.
 • Il pensiero del cardinale Giuseppe Mindszenty circa il suo ruolo costituzionale e politico, in: Rivista Studi Ungheresi (Roma), XXVI, N.S. 11 (2012) 69–95.
 • Mindszenty bíboros felfogása a prímás alkotmányos szerepköréről, közjogi, politikai szerepvállalásáról vallott felfogása, in: MEV 22 (2011/1–2) 103–122.
 • Az amerikai Mindszenty-dokumentáció hazai kutatástörténetéhez, in: Heggyel az ég egybemosódik. Ünnepi kötet Korzenszky Richárd 70. születésnapjára, Tihany 2011. 592–611.
 • Miért hagyta el Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetséget? in: Magyar Szemle, Új Folyam XX. 2011/7–8. 46–58.
 • Somorjai Á.–Zinner T, Mindszenty bíboros hercegprímás levelei Kennedy elnökhöz, 1960–1963, http://www.regnumportal.hu/regnum2/node/393 (2011. febr. 7.)
 • A vádlott megszólal. A Mindszenty-kutatás jelenlegi helyzetéről, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21 (2010/3–4) 207–209. - www.heh.hu
 • Mindszenty-levelek a bostoni Kennedy-Könyvtárban, in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21 (2010/3–4) 201–205. - www.heh.hu
 • Régi és új a Mindszenty-kutatásban. Zágon József ismeretlen levele Mindszenty Józsefhez, Vigilia 75 (2010/7) 548–551.
 • I papi e il cardinale. Nuove fonti alla ricostruzione dell'autocomprensione del cardinale Giuseppe Mindszenty, 1956–1974, in: Rivista Studi Ungheresi (Roma), XXIV, N.S. 9 (2010) 123–148.
 • Pax et iustitia osculabuntur? Mindszenty bíboros és az igazságosság Kelet-Közép-Európában, in: Magyar Szemle Új Folyam XIX (2010/3–4) 176–183. - http://www.magyarszemle.hu/cikk/pax_et_iustitia_oculabuntur
 • Szent István hierarchiájának védelmében. Mindszenty bíboros 1960-ban kelt levele Burgenland ügyében, www.regnumportal.hu/regnum2/node/438 (2010. ápr. 13.)
 • Somorjai Á.–Zinner Tibor, Washingtonból jelentjük. A budapesti amerikai nagykövetség Mindszenty bíboros tevékenységére vonatkozó, 1971-ben keletkezett iratai, in: Századok 144 (2010/1) 143–196.
 • Mindszenty József vagy Hamvas Endre? A vatikáni diplomácia, a budapesti rezsim és a Püspöki Kar: kiútkeresés 1963 tavaszán, in: Vigilia 74 (2009/6) 469–474. Olasz változatát lásd itt.
 • A gyűrű, a mellkereszt és a mantello átadása. Mindszenty bíboros emlékiratainak értelmezéséhez, in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21 (2009/1–4) 303–319. - www.heh.hu
 • A II. Vatikáni Zsinat meghirdetése és a magyarországi főpásztorok. Mindszenty József és Shvoy Lajos esete, in: Sapientiana 2 (2009/2) 61–69.
 • „Én vagyok Magyarország egyedüli alkotmányos képviselője”. Mindszenty bíboros el nem küldött levele VI. Pál pápának 1974 tavaszán,http://regnumportal.hu/regnum2/node/469 (2009. okt. 29.)
 • Mindszenty bíboros és a Regnum Marianum templom újraépítése, http://www.regnumportal.hu/regnum2/node/469 (2009. okt. 6.)
 • Mindszenty hercegprímás fellebbezése a Nemzetgyűléshez. A Mindszenty-kutatás Achilles-sarka? in: Magyar Szemle, Új Folyam XVII (2009/7–8) 176–183.  - http://www.magyarszemle.hu/szerzo/somorjai_adam
 • Politikai és lelkipásztori szempontok az egyházkormányzatban. VI. Pál pápa és Mindszenty József esete, in:Vigilia 73 (2008/11) 823–830. 
 • Egy hónap Mindszenty bíborosnak az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén való tartózkodásából, a követségi dokumentumok tükrében: 1971. július hava, in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 20 (2008/1–2) 167–194. - www.heh.hu
 • Mindszenty forró nyara, in: Bencés Hírlevél, 2008. ősz, 15. - http://www.bences.hu/hu/kiadvanyok/hirlevel  HL08-3.pdf 
 • Amerikai levéltári források Mindszenty József bíboros prímásról, esztergomi érsekről. Publikált források, 1956–1967, in: MEV 19 (2007/3–4) 175–221. - www.heh.hu
 • Az igazság szabaddá tesz titeket”. Adriányi Gábor Ostpolitik-monográfiája kapcsán, in: MEV 19 (2007/1–2) 219–224. - www.heh.hu
 • Egy elfeledett Mindszenty-Zágon Pro Memoria, in: Vigilia 72 (2007/9) 711–713.
 • Mindszenty József és az esztergomi érseki szék üressé nyilvánításának dátuma. Egy szakirodalmi adat pontosítása: nem 1973. december 18., hanem 1974. február 5., in: Magyar Sion Új folyam I. / XLIII. (2007/1) 99–115. - http://epa.oszk.hu/01300/01397/00001/pdf/2007_1_099-109.pdf