• "Ahogy lehet"

 • Pannonhalmi Főapátság, 9900 Pannonhalma, Vár 1
 • p.adam@osb.hu

Családtörténeti kiadványok

 • Iratok Zsolnay (Szkalka) Lajos (1885–1963) és a Szkalka-Zsolnay család történetéhez, Összeállította: Somorjai Ádám OSB, Esztergom– Budapest–Pannonhalma 2018. 2. javított kiadás 2019. 120 lap.
  Szkalka (1946-tól Zsolnay) Lajos Párkányban született, 1907-től negyven éven át az esztergomi Érseki Tanítóképző mintaiskolai tanára, 1919-től Esztergomban élt. Feleségével, Végh Ilonával, tizenkét gyermekkel áldotta meg a jó Isten. A Szent István Társulat tankönyvbizottságának tagjaként az elemi iskolai tankönyvek egyik szerzője. Számos egyesületben végzett társadalmi munkát. Életéről, műveiről, a családi nemesi oklevélről szól ez az összeállítás, melyet kiegészít a családtalálkozókról készített kimutatás, végezetül pedig a családtagok adatainak rövid közlése.
   
 • Zsolnay Béla püspöki tanácsos, emeritus klotildligeti apátplébános (1916–2008) emlékezete születésének 100. évfordulóján. Szerkesztette: Dr. Csíky Balázs és a Zsolnay család tagjainak közreműködésével Somorjai Ádám OSB. Klotildliget–Jászfalu–Páty 2016. 199 lap.
  Zsolnay (1946-ig Szkalka) Béla, Zsolnay (1946-ig Szkalka) Lajos hatodik gyermeke, 47 éve át Klotildliget (Pilisliget) plébánosa volt, utána Jászfaluban, majd Pátyon élt és és pasztorált. Az ő működéséről, liturgikus és lelkipásztori írásairól, verseiről és kedvenc irodalmáról szól az összeállítás, amely közli a pilisligeti egyház hőskorának historia domusát (1951–1964). Végezetül négy híve vall személyéről, működéséről.
   
 • Zsolnay Imre (1915–1998), Adjutáns voltam. Események a II. Világháborúból. Budapest 2015. 94 lap.
  Zsolnay (1946-ig Szkalka) Imre Zsolnay (1946-ig Szkalka) Lajos ötödik gyermeke, az aszódi bevonulási központ parancsnokának volt segédtisztje, ezt követően hadifogságban. Emlékeit őrzi ez a kötet. Több más írása megjelent nyomtatásban, és maradt bőven kéziratban is.
   
 • Királyné Homor Mária, Arcod fényét sugárzom. Szkalka Mária Erzsébet élete 1917–1945. Százhalombatta 2014. Második, javított kiadás 2018. 92 lap.
  Szkalka Mária Erzsébet Zsolnay (1946-ig Szkalka) Lajos negyedik gyermeke, szentség hírében halt meg, az esztergom-vízivárosi temetőben van eltemetve. Az ő életéről készített összeállítást keresztlánya, aki Homor Kálmánné Szkalka Anna ötödik gyermeke.
   
 • Homor Kálmánné Szkalka Anna és Zsolnay Imre, A Szkalka család regénye 1646–1991, Budapest 1992. kézirat.
  Homor Kálmánné Szkalka Anna (1946-ig Szkalka) Lajos első gyermeke, családregénye kéziratban maradt, de mindannyiunk számára épületes és eligazító olvasmány.