• "Ahogy lehet"

 • Pannonhalmi Főapátság, 9900 Pannonhalma, Vár 1
 • p.adam@osb.hu

Egyháztörténeti témákban

 • La Chiesa cattolica e la difesa dell’Europa centro-orientale. Tra la Lepanto ungherese (Belgrado 1456) e il suo quinto centenario (Budapest 1956), in: La rivoluzione ungherese del 1956 e l’Italia, szerk. Fejérdy András, Rubbettino, [Soveria Mannelli] 2017. 145–156.
 • Csíky Balázs 1978–2016 publikációi és kéziratos írásai, in: MEV 28 (2016/1–4) 223–230.
 • Samodai Évával és Szabó Mártonnal együtt: Sólymos Szilveszter (1920–2006) Egyháztörténész méltatása és publikációi, in: MEV 28 (2016/1–4) 231–238.
 • Agostino Casaroli (1914–1998) egyházjogi doktori értekezésének magyar vonatkozásai, in: MEV 27 (2015/3–4) 62–73.
 • A Szentszék és Közép-Európa, 1918–1990, in: MEV 27 (2015/3–4) 107–108.
 • Megemlékezés a Római Magyar Akadémián Mons. Gennaro Verolinóról 2015. február 4-én, in: MEV 27 (2015/1–2) 149–158.
 • Recenzió: Marco Lavopa: La diplomazia dei “piccoli passi”. L’Ostpolitik vaticana di Mons. Agostino (Collana Extravagantes 24), Ginevra Bentivoglio EditoriA, Róma 2013. 557.  – in: MEV 26 (2014/1–4) 380–382.
 • Hamerli Petra – Somorjai Á., Lorenzo Schioppa első magyarországi nuncius a protestánsokról, 1920–1924. in: Levéltári Szemle 67. évf. 2017. 4. sz. 35–49.
 • La Chiesa cattolica e la difesa dell’Europa centro-orientale. Tra la Lepanto ungherese (Belgrado 1456) e il suo quinto centenario (Budapest 1956), in: La rivoluzione ungherese del 1956 e l’Italia, szerk. Fejérdy András, Rubbettino, [Soveria Mannelli] 2017. 145–156.
 • Agostino Casaroli bíboros levéltári hagyatéka, in: Levéltári Szemle, 67. évf. 2017. 1. sz. 5–15.    https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_67_2017/?pg=16&layout=s
 • Recenzió: Újabb chrestomátiák az Apostoli Szentszék és Csehszlovákia kapcsolataira 1919–1925 ill. 1917–1928 között. MEV 2016.
 • Csíky Balázs 1978–2016 publikációi és kéziratos írásai in: MEV 2016 
 • Magyar vonatkozású kutatások a Vatikáni Államtitkárság Történeti Levéltárában, in: Levéltári Szemle 66. évf. 2016. 3. sz. 45–57. 
  http://epa.oszk.hu/03000/03048/00003/pdf/leveltari_szemle_2016-03_045-057.pdf
  https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_leveltari_szemle/
 • Kétszáz éves a Vatikáni Államtitkárság történeti – „külügyminisztériumi” – levéltára. Módszertani szempontok a magyar vonatkozású források kutatásához, in: Levéltári Közlemények 87 (2016) 219–248.
 • Recenzió: Lendületben a vatikáni kutatások. Recenzió: Tusor Péter–Tóth Krisztina: Inventarium Vaticanum I. A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára (1920–1939) (Collectanea Vaticana Hungariae vol. 14), Budapest–Róma 2016. 359 lap, in: Levéltári Közlemények 87 (2016) 350–355.
 • Magyar szerzetes egyház- és rendtörténészek 1939 után, Sapientiana 9 (2016/2) 94–113.
 • Il ruolo dei Nunzii apostolici Cesare Orsenigo e Angelo Rotta nella Visita Apostolica degli Istituti religiosi in Ungheria, 1927–1935, in: Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l’Ungheria (Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Atti e documenti 45), szerk. Fejérdy András, LEV, CdV 2016. 394 lap. itt: 282–304.
 • Ungheria 1945–1990, in: La Chiesa cattolica e il comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, Szerk. Jan Mikrut, Gabrielli, Verona 2016. 797 p. 569–597. – utánnyomás 2017.
 • Agostino Casaroli (1914–1998) egyházjogi doktori értekezésének magyar vonatkozásai, in: MEV 27 (2015/3–4) 62–73.
 • Megemlékezés a Római Magyar Akadémián Mons. Gennaro Verolinóról 2015. február 4-én, in: MEV 27 (2015/1–2) 149–158.
 • American diplomatic sources to the Ostpolitik of the Holy See. Two case studies, in: The Vatican “Ostpolitik” 1958–1978. Responsibility and Witness during John XXIII and Paul VI, szerk. Fejérdy András, Istituto Balassi – Accademia d’Ungheria in Roma, Viella, Róma, 2015. 133–155.
 • Cesare Orsenigo és Angelo Rotta nunciusok szerepe a magyarországi szerzetesrendek apostoli vizitációjában, 1927–1953, in: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015, Szerk. Fejérdy András, Budapest–Róma 2015. 211–226.
 • A szuverenitás legitimálása régen és ma. Konstantini adomány, szilveszteri adomány, MindszentyJózsef közjogi méltósága. Töprengés magyar sorskérdésekről, in: VERITAS Évkönyv 2014, Budapest 2015. 315–332.
 • Róma és Konstantinápoly. A konstantini fordulat utóéletéhez, in: Praeconia. Liturgikus szakfolyóirat IX (2014/1) 28–32. 
 • Recenzió: Marco Lavopa: La diplomazia dei “piccoli passi”. L’Ostpolitik vaticana di Mons. Agostino Casaroli (Collana Extravagantes 24), Ginevra Bentivoglio EditoriA, Róma 2013. 557.  – in: MEV 26 (2014/1–4) 380–382. . – www.heh.hu
 • Alcuni equivoci nella valutazione dell' “Ostpolitik” vaticana nella recente storiografia ungherese – in: La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche, Szerk.  Fejérdy András (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia 2.), Viella, Istituto Balassi–Accademia d’Ungheria in Roma, 2013. 125–138.
 • Hazug vatikáni „Ostpolitik”? Adriányi Gábor, a tények és Mindszenty bíboros emlékiratai, in: MEV 24 (2012/1–2) 121–131. – interneten: www.heh.hu
 • A koronaküldés motívuma. Egy magyar állampolgár eszmélődése, in: Válaszúton. Pogányság – Kereszténység. Kelet-Nyugat. Konferencia a X–XI. század kérdéseiről, Veszprém 2000. május 8–10. MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Veszprém 2000. 75–82.
 • Il caso della corona ungherese con il Papa Silvestro II. Alle origini di un mito nazionale, in: Doctissima Virgo. La sapienza di Gerberto, scienzato e Papa, szerk. Costantino Sigismondi (Scienza e Fede - Saggi, 13) Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Róma 2009. 33–46.  A kötetet forgalmazza: abebooks.com és amazon.com