• "Ahogy lehet"

 • Pannonhalmi Főapátság, 9900 Pannonhalma, Vár 1
 • p.adam@osb.hu

Fontosabb önálló művek

 • 19. Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei (1947-1950).
  Különös tekintettel a Magyar Bencés Kongregáció jogfejlődésére (Pannonhalmi apátok és főapátok 1.), METEM, Budapest 2014. 259 l.
 • 18. Törésvonalak Mindszenty bíboros emlékirataiban.
  Tartalmi és szövegközlési sajátosságok. Vecsey József, a társszerző, 
  ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék–Pannonhalmi Főapátság, 2013. 290 l.
 • 17. Zinner Tiborral: Do Not Forget This Small Honest Nation. 
  Cardinal Mindszenty to 4 US Presidents and State Secretaries 1956–1971 as conserved in American Archives and commented by American diplomats, A documentary overview, Bloomington (IN), Xlibris, 2013. 30+417 l.
 • 16. "His Eminence Files". American Embassy Budapest. From Embassy Archives, 15 (1971) - Mindszenty bíboros az Amerikai Nagykövetségen. Követségi Levéltár 15 (1971), METEM Budapest 2012. 360 l. 2. javított kiadás.
 • 15. The Cardinal Mindszenty Documents in American Archives. A Repertory of the six Budapest Mindszenty Boxes - Mindszenty bíboros budapesti amerikai követségi tartózkodásának dokumentumai. Repertórium, Ed. by Adam Somorjai (The Cardinal Joseph Mindszenty Papers, Subsidia 1.), Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma, 288 l.
 • 14. Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/2. Documenta 1967–1971. – Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/2.Tanulmányok és szövegközlések, METEM Budapest 2012. 700 p.
 • 13. Mindszenty bíboros követségi levelei az Egyesült Államok elnökeihez – Letters to the Presidents. Cardinal Mindszenty to the Political Leaders of the United States, 1956–1971, METEM Budapest 2011. 800 p.
 • 12. Zinner Tiborral: Szeizmográf a Szabadság téren. Mindszenty bíboros levelezése az USA elnökeivel és külügyminisztereivel, 1956–1971. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, Budapest 2010. 344 p.
 • 11. Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/1., Documenta 1963–1966.  Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/1.
  Tanulmányok és szövegközlések Budapest 2010. 547 p.
 • 10. Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, II. Documenta 1956–1963. 
  Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, II. 
  Tanulmányok és szövegközlések 
  Budapest 2009. 264 p.
 • 9. Visitatio apostolica Institutorum Vitae consecratae in Hungaria, 1927–1935.
  A magyarországi szerzetesrendek apostoli vizitációja, 1927-1935.
  (Rendtörténeti Füzetek 13.), Pannonhalma 2008. 576 p.
 • 8. Zinner Tiborral: Majd' halálra ítélve. Dokumentumok Mindszenty József élettörténetéhez
  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2008. 1389 p.
 • 7. Ami az emlékiratokból kimaradt. VI. Pál és Mindszenty József, 1971–1975
  Bencés Kiadó, Pannonhalma 2008. 174 p.
 • 6. Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty. Documenta 1971-1975.
  Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása 1971-1975.
  Tanulmányok és szövegközlések 
  Pro manuscripto, Romae 2007. 278 p.
 • 5. Kutatóárkok
  Válogatott tanulmányok 1988-1995, 
  Püski, Budapest, 160 p.
 • 4. A makariosz/szimeoni iratok
  Pannonhalma 1995.
  (Pannonhalmi Füzetek 36.)
 • 3. Utazás a Veritatis Splendor világában, 
  Róma 1994.
  (Erkölcsteológiai Füzetek 1.)
 • 2. Geburtenbeschränkung in Bauernfamilien Ungarns
  (ca. 1750-1945),
  Katholische Akademie, Hamburg 1990.
 • 1. Korzenszky Richárddal: 
  Magyar sorskérdések,
  Róma 1989. 93-150.